Visselblåsning

Om en medarbetare upptäcker oegentligheter som riskerar att påverka verksamheten kan detta rapporteras via en whistleblowing-kanal som finns tillgänglig på intranätet. Anmälan hamnar hos Corporate Compliance Counsel, CHRO och Legal Counsel, vars högsta prioritet är att gå igenom anmälan och göra en bedömning. Systemet är helt anonymt och avsändaren kan inte spåras.

Resurs whistleblowing-policy finns också tillgänglig för medarbetare på intranätet. Policyn beskriver följande, ”Bolaget tolererar inga försök att bestraffa eller diskriminera en anställd som har använt whistleblowing-systemet för att rapportera en genuin misstanke över att viss oegentlighet har begåtts. Sådan bestraffning eller diskriminering kan leda till att Bolaget vidtar disciplinära åtgärder, vilket även kan innefatta uppsägning”.