Vårt hållbarhetsarbete

Affärsdrivet hållbarhetsarbete som bygger kund-nytta

Resurs ska bedriva en verksamhet som i alla delar präglas av ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Ett ansvarsfullt företagande som ligger i linje med visionen om att stärka människor och ge dem förutsättningar att leva det liv som de önskar. Ett liv som ska vara hållbart både idag och på längre sikt. Vår målsättning är att göra skillnad i vardagen för våra kunder, partners och medarbetare.

Resurs vill…

  1. Inspirera till hållbara val
    Resurs vill uppmuntra till en hållbar livsstil och göra det möjligt för att fatta beslut som främjar en mer hållbar utveckling.
  2. Vara ett ansvarsfullt företag som stöttar kunder, partners och samhälle.
    Resurs engagemang för hållbarhet är prioriterat, med önskan om att ha en positiv inverkan på partners, kunder och samhälle.

Hållbarhetsarbetet ska integreras i hela Resurskoncernens värdekedja med fokus på områden där koncernen kan göra störst skillnad mot ett långsiktigt hållbart värdeskapande för ägare, kunder, medarbetare, investerare och samhället i stort.

Resurs Holding har signerat FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact och har därmed åtagit sig att efterleva de tio principerna som täcker mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Tillsammans med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Resurskoncernens uppförandekod och Resurskoncernens riktlinjer och policys, sätter de ramverket för koncernens hållbarhetsarbete.

Resurs ansvar

Som arbetsgivare
Resurs arbetar aktivt med jämställdhet, likabehandling, mångfald, god arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, delaktighet och meningsfullhet.
Som företag i regionen
Resurs verkar för ett inkluderande samhälle, där alla människor ska ha möjlighet att tillvarata sin potential. Resurs vill bidra till hälsa och delaktighet och fokuserar på att stötta unga och nya på arbetsmarknaden.
Som företag i branschen
Resurs arbetar långsiktligt och ansvarsfullt med fokus på kunden. Miljö mänskliga rättigheter är viktiga och beaktas i alla beslut.