Valberedningens förslag till styrelse i Resurs

Valberedningen i Resurs Holding AB har beslutat föreslå årsstämman 2019 att styrelsen ska bestå av tio ledamöter, att samtliga nuvarande styrelseledamöter väljs om samt att nyval sker av Johanna Berlinde.

Förslaget medför således en styrelse som består av Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Johanna Berlinde, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Christian Frick, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström och Mikael Wintzell.

Den föreslagna nya ledamoten Johanna Berlinde har stor erfarenhet av tjänsteutveckling, utveckling av verksamheter i förändring samt företagsförvärv. Johanna har varit på Telia sedan 2012 och är för närvarande VP Head of Product Area Connectivity på Telia Company och har innan dess haft flera olika ledande befattningar på Tele2.

Valberedningen föreslår att Jan Samuelson omväljs till styrelseordförande. Som tidigare meddelats kommer Jan Samuelson att lämna styrelsen i samband med en extra bolagsstämma under hösten 2019, då en ny ordförande kommer att väljas.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2019 i Helsingborg.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2018 uppgick antalet anställda till 765 personer och låneboken till 28 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.