Utdelningspolicy och utdelning

Enligt utdelningspolicyn antagen av styrelsen kommer Resurs initialt att sträva efter att distribuera minst 50 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten på medellång sikt.

Om Resurs, till följd av vinst och utdelningspolicy genererar ett väsentligt överskott, avser Resurs att använda detta överskott till antingen finansiera en högre organsik tillväxtnivå och/eller framtida förvärv, alternativt att överföra överskott till dess aktieägare genom utdelning. Beslut rörande vinstutdelningsförslag beaktar bolagets framtida intäkter, finansiella position, kapitalkrav, Resurs kapitalmål och allmänna ekonomiska och operativa omständigheter.

2017

På årsstämman den 27 april 2018 beslutades om en utdelning på 1,80 SEK per aktie. Inklusive utdelningen på 1,50 SEK som utbetalades den 3 november 2017 uppgick 2017 års utdelning till 3,30 SEK vilket som andel av resultat per aktie uppgick till 61 procent. Den totala utdelningen uppgick till 660 MSEK. Resursaktien handlades utan utdelning från och med den 30 april 2018. Avstämningsdag var den 2 maj 2018 och utdelningen betalades ut den 7 maj 2018.

2016

På årsstämman den 28 april 2017 beslutades om utdelning om 3,00 SEK per aktie, vilket som andel av resultat per aktie uppgår till 66 procent. Den totala utdelningen uppgick till 600 MSEK. Resursaktien handlades utan utdelning från och med den 2 maj 2017. Avstämningsdag var den 3 maj 2017 och utdelningen betalades ut den 8 maj 2017.