Tre starka skäl till att investera i Resurs

#1 Stark affärsmodell med nordiskt fokus och ursprung i retail

Resurs etablerades av detaljhandlare för detaljhandlare. Affärsmodellen är därför baserad på erfarenheter från detaljhandeln. Grundarna insåg de fördelar som retail finance-lösningar och flexibel betalning kan ha för att öka kunders köpkraft, attrahera kunder till butik eller e-handel samt stärka kundlojaliteten. Resurs är idag ledande inom den växande konsument-kreditmarknaden i Norden och har cirka 5,9 miljoner kunder i sin kunddatabas. Betydande synergier finns mellan de tre affärssegmenten och med kunddatabasen som nav genereras stora möjligheter till korsförsäljning av erbjudanden som kreditkort, privatlån och försäk-ringar. Baserat på den framgångsrika affärsmodellen fortsätter Resurs att driva en verk-samhet som även framöver ska kännetecknas av stark lönsam tillväxt, växande bas av retail finance-partners, nya produkter, ökande korsförsäljning och strategiska förvärv.

#2 Unika lösningar för framtidens omnihandel

Innovation spelar en nyckelroll för Resurs konkurrenskraft. Koncernen utökar kontinuerligt sin produktportfölj med nya produkter och tjänster, vilka stödjer affären för retail finance- partners samt ökar kundnyttan. Fokus ligger även på digitalisering av koncernens processer, allt för att effektivisera och förenkla för kunder och medarbetare. Under senare år har Resurs omnikanalsstrategi utvecklats och innebär att koncernen erbjuder effektiva betallösningar oavsett försäljningskanal. Några exempel från 2018 var lanseringen av Resurs Checkout för fysisk butik, vilket hjälper konsumenten att obehindrat röra sig mellan den fysiska butiken och e-handelsbutiken, och Click & Collect, en central e-handelskassa i kombination med lokal hantering av lager och butikskassa. Fortsatt utveckling av AI, som koncernen sedan tidigare arbetat med inom kreditgivning, lanserades under året inom affärsverksamheten. Med algoritmer uppnås en snabbare process för att med hög precision identifiera beteenden hos befintliga kunder, vilket i sin tur genererar aktiviteter och erbjudanden som är skräddar-sydda och bättre anpassade till specifika kundbehov.

#3 God lönsam tillväxt och en attraktiv direktavkastning

Resurs stabila avkastning drivs av koncernens utbud av små och medelstora krediter med relativt korta löptider, låga kundanskaffningskostnader och effektiv marknadsföring. Små och medelstora krediter med korta löptider erbjuder en attraktiv prissättning och innebär en lägre risk. Resurs har framgångsrikt utvecklat och expanderat sin låneportfölj vilket har varit den största bidragande orsaken till tillväxten av totala rörelseintäkter. Under 2018 ökade utlåningen till allmänheten med 16 procent och uppgick totalt till 28 miljarder kronor. En tillväxt som sker med god kontroll över kreditförlusterna som ligger på en fortsatt låg nivå. Resurs ökade också sin lönsamhet ytterligare under 2018 och kapitalavkastningen (RoTE) uppgick till 33,9 procent justerat för kärnprimärkapitalrelation givet styrelsens mål. Aktieutdelningen för helåret 2018 föreslås av styrelsen till 3,60 SEK per aktie, varav 1,65 SEK per aktie betalades ut i oktober 2018. Detta är en ökning med 9 procent jämfört med 2017. Styrelsens ambition är att fortsätta med halvårsvisa utdelningar.