Tre starka skäl till att investera i Resurs

1. Stark affärsmodell med nordiskt fokus och ursprung i retail

Resurs är idag ledande inom den växande konsumentkreditmarknaden i Norden. Resurs etablerades av detaljhandlare för detaljhandlare, och affärsmodellen är därför baserad på erfarenheter från detaljhandeln. Grundarna insåg de fördelar som retail finance-lösningar och flexibel betalning kan ha för att öka  under köpkraft, attrahera kunder både till butik och online samt stärka kundlojaliteten. Betydande synergier finns mellan de tre affärssegmenten och med kunddatabasens dryga sex miljoner kunder som nav genereras stora möjligheter till korsförsäljning av erbjudanden som kreditkort, privatlån och  försäkringar, och med kostnadseffektiva processer. Baserat på den framgångsrika affärsmodellen fortsätter Resurs att driva en verksamhet som även framöver ska kännetecknas av stark lönsam tillväxt, växande bas av retail finance-partners, nya produkter, ökande korsförsäljning och strategiska förvärv.

2. Unika lösningar för framtidens omnihandel

Innovation spelar en nyckelroll för Resurs konkurrenskraft. Koncernen utökar kontinuerligt sin produktportfölj med nya produkter och tjänster, vilka stödjer affären för retail financepartners samt ökar kundnyttan. Fokus ligger även på digitalisering av koncernens processer, allt för att effektivisera och förenkla för kunder och medarbetare. Under senare år har Resurs omnikanalsstrategi utvecklats och innebär att koncernen erbjuder effektiva betallösningar oavsett försäljningskanal, exempelvis Resurs Checkout och Click & Collect. Fortsatt utveckling av AI inom affärsverksamheten, som koncernen sedan tidigare arbetat med inom kreditgivning, är prioriterad. Med algoritmer uppnås en snabbare process för att med hög precision identifiera beteenden hos befintliga kunder, vilket i sin tur genererar aktiviteter och erbjudanden som är skräddarsydda och bättre anpassade till specifika kundbehov.

3. God lönsam tillväxt och en attraktiv direktavkastning

Resurs stabila avkastning drivs av koncernens utbud av små och medelstora krediter med relativt korta löptider, låga kundanskaffningskostnader och effektiv marknadsföring. Små och medelstora krediter med korta löptider erbjuder en attraktiv prissättning och innebär en lägre risk. Resurs har framgångsrikt utvecklat och expanderat sin låneportfölj vilket har varit starkt bidragande till tillväxten av totala rörelseintäkter. Under 2019 ökade utlåningen till allmänheten med 12 procent och uppgick totalt till 31,3 miljarder SEK. En tillväxt som sker med god kontroll över kreditförlusterna, som ligger på en fortsatt stabilt låg nivå. Resurs ökade också sin lönsamhet ytterligare under 2019 och kapitalavkastningen (RoTE) uppgick till 32,7 procent justerat för kärnprimärkapitalrelation givet styrelsens mål. Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om en vinstutdelning om 2,10 SEK per aktie. Enligt bolagets modell med halvårsvisa utdelningar gjordes hösten 2019 en vinstutdelning om 1,80 SEK per aktie, på årsbasis 3,90 SEK per aktie. Därmed innebär den nu föreslagna vinstutdelningen, tillsammans med vinstutdelningen beslutad hösten 2019, en ökning med 8 procent jämfört med motsvarande utdelningar föregående år.