Tre affärssegment som bygger Resurs

Resurs verksamhet är indelad i de tre affärssegmenten Payment Solutions, Consumer Loans och Insurance.

Med kunddatabasen som gemensam nämnare utvecklar varje segment innovativa produkter och tjänster som möter specifika kundbehov och marknadsförutsättningar.