Styrelse

Styrelseledamöternas aktieinnehav i Resurs Holding AB anges per den 31 december 2019. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen.

resurs-Martin-Bengtsson-people

​Martin Bengtsson

Styrelseordförande sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2012.

Ordförande i valberedningen samt medlem i Audit Committee.

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på SIBA Aktiebolag, landschef för SIBA Aktiebolag, filial Danmark och Investment Manager på SIBA Invest AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande SIBA Fastigheter AB. Styrelseledamot och VD i SIBA Invest AB och Waldakt AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 57 885 556 aktier.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

resurs-Johanna-Berlinde-people_2

Johanna Berlinde

Styrelseledamot sedan 2019.

Medlem i Corporate Governance Committee.

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare försäljningschef Tele2Vision, Ansvarig för Produkt och Marknadsföring B2B Tele2 Sverige, VP Head of TV & Media Telia Company, Head of M&A and Partner Management Telia Sverige. För närvarande VP Head of Product Area Connectivity Telia Company.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Solidtango AB.

Aktieinnehav (inklusive närståendes innehav): 795 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande tillbolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

resurs-Mariana_Burenstam-Linder-people

​Mariana Burenstam Linder

Styrelseledamot sedan 2015.

Medlem i Corporate Governance Committee.

Född: 1957

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare VD för Nordic Management AB, ABB Financial Consulting, Ainax AB, medlem i executive committee i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), grundare av Burenstam & Partners AB och ProactiveMedicine AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Sverige-Amerika-stiftelsen. Styrelseledamot i Investmentaktiebolaget Latour och BTS Group AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 8 407 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

resurs-Fredrik-Carlsson-people

​Fredrik Carlsson

Styrelseledamot sedan 2012.

Ordförande i Audit Committee och Remuneration Committee.

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch och HSBC.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Betsson AB och Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 138 254 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

resurs-Anders-Dahlvig-people

​Anders Dahlvig

Styrelseledamot sedan 2012.

Medlem i Remuneration Committee

Född: 1957

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi. Filosofie magisterexamen i Ekonomi. Tidigare VD och koncernchef för IKEA.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Inter Ikea Holding BV. Styrelseledamot i H & M Hennes & Mauritz AB, Oriflame AG, Kingfisher Ltd och Dunkers stiftelser.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 108 202 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning
samt bolagets större ägare.

resurs-Lars-Nordstrand-people

​Lars Nordstrand

Styrelseledamot sedan 2012.

Ordförande i Corporate Governance Committee och medlem i Remuneration Committee.

Född: 1951

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil kand i humaniora samt civilekonom. Tidigare VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB samt vVD i Invik, major i reserven.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Anticimex Försäkringar AB. Styrelseledamot i Modernac S.A Luxembourg och Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 64 994 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

resurs-Marita-Odelius-Engstrom-people

​Marita Odélius Engström

Styrelseledamot sedan 2015.

Medlem i Audit Committee och Corporate Governance Committee.

Född: 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Auktoriserad revisor. Tidigare CFO och Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Fora AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 23 407 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

resurs-Mikael-Wintzell-people

Mikael Wintzell

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1981

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieingenjör. Tidigare Deputy Chief Commercial Officer Klarna, Sales Director Payex. För närvarande Grundare och CEO på Wellstreet Group.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i bolag kopplade till Wellstreet Group.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 0 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.