• Resurs i korthet

    5,5 miljoner privatkunder i Norden

Payment Solutions

Segmentet Payment Solutions består av Retail Finance och Credit Cards.

Consumer Loans

Inom segmentet Consumer Loans erbjuder Resurs lån utan säkerhet till konsumenter som önskar finansiera exempelvis investeringar i hemmet, resor eller annan konsumtion.

Insurance

Inom segmentet Insurance bedrivs sakförsäkrings-verksamhet under varumärket Solid Försäkring.