Pressmeddelanden

Juli 2020

Resurs Holding Delårsrapport januari—juni 2020

Inbjudan till presentation av Resurs Holdings delårsrapport för det andra kvartalet 2020

Juni 2020

Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2020

Ny VD på plats hos Resurs – Nils Carlsson har fokus på fortsatt tillväxt, datadriven innovation och kundupplevelse

Maj 2020

Resurs Holding vinner priset Årets nykomling inom Employer Branding vid Universum Awards

Kallelse till Årsstämma i Resurs Holding

April 2020

Resurs Holding delårsrapport januari—mars 2020

Årsstämma den 17 juni 2020

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank gör en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av Covid-19 och i enlighet med IFRS 9

Inbjudan till presentation av Resurs Holdings delårsrapport för det första kvartalet 2020

NCR bekräftar kreditratingbetyg BBB- för Resurs Bank

Mars 2020

Resurs Holding skjuter upp årsstämman samt ger information med anledning av Corona

Ny koncernchef i Resurs Holding

Resurs Holding publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2019

Valberedningens förslag till styrelse i Resurs Holding

Februari 2020

Resurs Bank har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2019

Januari 2020

Inbjudan till Resurs Holdings presentation avseende bokslutskommunikén för 2019

December 2019

Förstärkt kapitalmål för Resurs Holding

Resurs Holding emitterar primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital)

November 2019

Resurs Holding undersöker möjligheten att emittera primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital)

Oktober 2019

Resurs Holding Delårsrapport januari—september 2019

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det tredje kvartalet 2019

Resurs Holding rekryterar ny CFO och Head of Investor Relations

Resurs Holdings valberedning utsedd

Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2019

September 2019

Stärkt kapitalposition som en följd av att Resurs Bank ändrar metod för beräkning av operativ risk

Kallelse till extra bolagsstämma

Augusti 2019

Valberedningens förslag till styrelseordförande i Resurs Holding

Resurs Bank blir ny partner för betallösningar till Svensk Handels medlemmar

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Juli 2019

Resurs Holding Delårsrapport januari – juni 2019

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det andra kvartalet 2019

Juni 2019

BAUHAUS väljer fortsatt samarbete med Resurs Bank

Resurs Bank förlänger sin finansiering

Resurs Holdings CFO Peter Rosén slutar i november

Maj 2019

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Resurs Bank erhåller investment grade rating av Nordic Credit Rating (BBB-, stabila utsikter)

April 2019

Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2019

Mio väljer Resurs Bank för att ta sin omnihandel till nästa nivå

Resurs Holding Delårsrapport januari—mars 2019

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det första kvartalet 2019

Mars 2019

Resurs inleder kommersiellt partnerskap med Dicopay och tar steget in i ett nytt kundsegment

Resurs lanserar ny push-funktion för Resurs Checkout – möter nya konsumtionstrender, gör kundresan smidigare och driver konvertering

Kallelse till Årsstämma i Resurs Holding

Resurs Holding publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2018

Valberedningens förslag till styrelse i Resurs

Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Februari 2019

Resurs Bank investerar i nyetablerade Kivra Oy

Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2018

Januari 2019

Ny ordförande i Resurs Holding till hösten

Inbjudan till Resurs presentation avseende bokslutskommunikén för 2018

November 2018

Nya finansiella kapitalmål för Resurs Holding efter genomförd fusion

Presentationsmaterial från Resurs Holdings kapitalmarknadsdag 2018

Resurs lanserar smidiga betaltjänster i ny app

Resurs Bank planerar att börja sälja förfallna lånefordringar

Resurs Bank lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

Resurs Holding Delårsrapport januari-september 2018

Oktober 2018

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det tredje kvartalet 2018

Resurs Holdings valberedning utsedd

Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2018

September 2018

Inbjudan till Resurs Holdings kapitalmarknadsdag 2018

Resurs Bank förändrar i ledningen: rekryterar ny CIO och utser ny COO

Kallelse till extra bolagsstämma

Augusti 2018

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Resurs är med på topplista över jämställda bolag

Juli 2018

Resurs Holding Delårsrapport januari-juni 2018

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det andra kvartalet 2018

Juni 2018

Save the date för Resurs Holdings kapitalmarknadsdag 2018

Maj 2018

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

April 2018

Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2018

Resurs Holding Delårsrapport januari—mars 2018

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det första kvartalet 2018

Resurs Bank och yA Bank AS går samman genom en koncernintern fusion

Mars 2018

Kallelse till årsstämma i Resurs Holding

Resurs Holding publicerar årsredovisning 2017

Valberedningens förslag till styrelse i Resurs

Februari 2018

Resurs Bank avser att genomföra en koncern-intern gränsöverskridande fusion med yA Bank AS

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2017

Januari 2018

Inbjudan till Resurs presentation avseende bokslutskommunikén för 2017

Resurs Bank utökar sin finansiering

Resurs rekryterar Chief Commercial Officer

November 2017

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor

Resurs Holding presenterar nya finansiella mål

Förändring i Resurs Holdings valberedning

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Oktober 2017

Delårsrapport Resurs Holding januari—september 2017

Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2017

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det tredje kvartalet 2017

September 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Resurs

Inbjudan till Resurs Holdings första kapitalmarknadsdag

Resurs Holdings valberedning utsedd

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

Stärkt kapitalposition som en följd av att Resurs Bank fått godkännande från Finansinspektionen

Resurs Holdings styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå extra utdelning och återköpsbemyndigande

Förändring i Resurs Holdings ledningsgrupp

Augusti 2017

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Delårsrapport Resurs Holding januari – juni 2017

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det andra kvartalet 2017

Juni 2017

Digital SMS-ansökan – enkelt och smidigt när konsumenten själv söker kredit i butik genom Resurs Bank

Save the date för Resurs Holdings första kapitalmarknadsdag

Maj 2017

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Holding delårsrapport januari—mars 2017

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det första kvartalet 2017

April 2017

Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2017

Resurs Holding publicerar årsredovisning 2016

Mars 2017

Resurs Bank lanserar Loyo Pay – första appen för mobila betalningar som fungerar både i butik och på nätet

Kallelse till Årsstämma i Resurs

yA Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

Valberedningens förslag till styrelse i Resurs

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Februari 2017

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor

Bokslutskommuniké januari—december 2016

Januari 2017

Inbjudan till Resurs presentation avseende bokslutskommunikén för 2016

Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

December 2016

Resurs slutför avvecklingen av den engelska försäkringsverksamheten

November 2016

Resurs Holding rekryterar ny HR-direktör

Resurs Bank och Mastercard digitaliserar plastkortet i helt ny tjänst

Resurs Holding delårsrapport januari—september 2016

Oktober 2016

Inbjudan till Resurs presentation avseende delårsrapporten för tredje kvartalet 2016

Resurs Bank utökar sin finansiering

Resurs Holdings valberedning utsedd

September 2016

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har fått en anmärkning och en sanktionsavgift om 35 miljoner kronor av Finansinspektionen

Augusti 2016

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor

Delårsrapport januari – juni 2016

Inbjudan till Resurs telefonkonferens/audiocast avseende delårsrapporten för andra kvartalet 2016

Juni 2016

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Korrigering av tidigare distribuerat pressmeddelande

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Resurs och stabiliseringsåtgärder

Maj 2016

Resurs Holding delårsrapport jan—mar 2016

Inbjudan till Resurs presentation av delårsrapport för första kvartalet 2016

April 2016

Erbjudandepriset för Resurs börsintroduktion fastställt till 55 kronor per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Resurs Holding AB offentliggör prospekt och prisintervall i erbjudandet i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Resurs Holding AB planerar börsnotering på Nasdaq Stockholm

Kommuniké från 2016 års årsstämma i Resurs Holding och Resurs Bank

Februari 2016

Resurs Holding – bokslutskommuniké jan-dec 2015

Januari 2016

Synsam väljer Resurs för kundfinansiering i Norden

November 2015

Resurs Holding – delårsrapport jan–sep 2015

Oktober 2015

Resurs Bank genomför förvärvet av den norska nischbanken yA Bank

Nya finansiella mål beslutade i Resurs Holding

Nya styrelseledamöter och förstärkt ledning i Resurs Holding som också utvärderar strategiska alternativ

Finansinspektionen och Finanstillsynet godkänner Resurs banks köp av norska nischbanken yA Bank

Juli 2015

Resurs Bank köper den norska nischbanken yA Bank