Pressmeddelanden

December 2019

Förstärkt kapitalmål för Resurs Holding

Resurs Holding emitterar primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital)

November 2019

Resurs Holding undersöker möjligheten att emittera primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital)

Oktober 2019

Resurs Holding Delårsrapport januari—september 2019

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det tredje kvartalet 2019

Resurs Holding rekryterar ny CFO och Head of Investor Relations

Resurs Holdings valberedning utsedd

Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2019

September 2019

Stärkt kapitalposition som en följd av att Resurs Bank ändrar metod för beräkning av operativ risk

Kallelse till extra bolagsstämma

Augusti 2019

Valberedningens förslag till styrelseordförande i Resurs Holding

Resurs Bank blir ny partner för betallösningar till Svensk Handels medlemmar

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Juli 2019

Resurs Holding Delårsrapport januari – juni 2019

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det andra kvartalet 2019

Juni 2019

BAUHAUS väljer fortsatt samarbete med Resurs Bank

Resurs Bank förlänger sin finansiering

Resurs Holdings CFO Peter Rosén slutar i november

Maj 2019

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Resurs Bank erhåller investment grade rating av Nordic Credit Rating (BBB-, stabila utsikter)

April 2019

Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2019

Mio väljer Resurs Bank för att ta sin omnihandel till nästa nivå

Resurs Holding Delårsrapport januari—mars 2019

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det första kvartalet 2019

Mars 2019

Resurs inleder kommersiellt partnerskap med Dicopay och tar steget in i ett nytt kundsegment

Resurs lanserar ny push-funktion för Resurs Checkout – möter nya konsumtionstrender, gör kundresan smidigare och driver konvertering

Kallelse till Årsstämma i Resurs Holding

Resurs Holding publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2018

Valberedningens förslag till styrelse i Resurs

Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Februari 2019

Resurs Bank investerar i nyetablerade Kivra Oy

Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2018

Januari 2019

Ny ordförande i Resurs Holding till hösten

Inbjudan till Resurs presentation avseende bokslutskommunikén för 2018