Pressmeddelanden

November 2018

Nya finansiella kapitalmål för Resurs Holding efter genomförd fusion

Presentationsmaterial från Resurs Holdings kapitalmarknadsdag 2018

Resurs lanserar smidiga betaltjänster i ny app

Resurs Bank planerar att börja sälja förfallna lånefordringar

Resurs Bank lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

Resurs Holding Delårsrapport januari-september 2018

Oktober 2018

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det tredje kvartalet 2018

Resurs Holdings valberedning utsedd

Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2018

September 2018

Inbjudan till Resurs Holdings kapitalmarknadsdag 2018

Resurs Bank förändrar i ledningen: rekryterar ny CIO och utser ny COO

Kallelse till extra bolagsstämma

Augusti 2018

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Resurs är med på topplista över jämställda bolag

Juli 2018

Resurs Holding Delårsrapport januari-juni 2018

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det andra kvartalet 2018

Juni 2018

Save the date för Resurs Holdings kapitalmarknadsdag 2018

Maj 2018

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

April 2018

Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2018

Resurs Holding Delårsrapport januari—mars 2018

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det första kvartalet 2018

Resurs Bank och yA Bank AS går samman genom en koncernintern fusion

Mars 2018

Kallelse till årsstämma i Resurs Holding

Resurs Holding publicerar årsredovisning 2017

Valberedningens förslag till styrelse i Resurs

Februari 2018

Resurs Bank avser att genomföra en koncern-intern gränsöverskridande fusion med yA Bank AS

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2017

Januari 2018

Inbjudan till Resurs presentation avseende bokslutskommunikén för 2017

Resurs Bank utökar sin finansiering

Resurs rekryterar Chief Commercial Officer