Pressmeddelanden

November 2017

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor

Resurs Holding presenterar nya finansiella mål

Förändring i Resurs Holdings valberedning

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Oktober 2017

Delårsrapport Resurs Holding januari—september 2017

Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2017

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det tredje kvartalet 2017

September 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Resurs

Inbjudan till Resurs Holdings första kapitalmarknadsdag

Resurs Holdings valberedning utsedd

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

Stärkt kapitalposition som en följd av att Resurs Bank fått godkännande från Finansinspektionen

Resurs Holdings styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå extra utdelning och återköpsbemyndigande

Förändring i Resurs Holdings ledningsgrupp

Augusti 2017

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Delårsrapport Resurs Holding januari – juni 2017

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det andra kvartalet 2017

Juni 2017

Digital SMS-ansökan – enkelt och smidigt när konsumenten själv söker kredit i butik genom Resurs Bank

Save the date för Resurs Holdings första kapitalmarknadsdag

Maj 2017

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Holding delårsrapport januari—mars 2017

Inbjudan till presentation av Resurs rapport för det första kvartalet 2017

April 2017

Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2017

Resurs Holding publicerar årsredovisning 2016

Mars 2017

Resurs Bank lanserar Loyo Pay – första appen för mobila betalningar som fungerar både i butik och på nätet

Kallelse till Årsstämma i Resurs

yA Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

Valberedningens förslag till styrelse i Resurs

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Februari 2017

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor

Bokslutskommuniké januari—december 2016

Januari 2017

Inbjudan till Resurs presentation avseende bokslutskommunikén för 2016

Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program