Pressmeddelanden

December 2016

Resurs slutför avvecklingen av den engelska försäkringsverksamheten

November 2016

Resurs Holding rekryterar ny HR-direktör

Resurs Bank och Mastercard digitaliserar plastkortet i helt ny tjänst

Resurs Holding delårsrapport januari—september 2016

Oktober 2016

Inbjudan till Resurs presentation avseende delårsrapporten för tredje kvartalet 2016

Resurs Bank utökar sin finansiering

Resurs Holdings valberedning utsedd

September 2016

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har fått en anmärkning och en sanktionsavgift om 35 miljoner kronor av Finansinspektionen

Augusti 2016

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor

Delårsrapport januari – juni 2016

Inbjudan till Resurs telefonkonferens/audiocast avseende delårsrapporten för andra kvartalet 2016

Juni 2016

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Korrigering av tidigare distribuerat pressmeddelande

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Resurs och stabiliseringsåtgärder

Maj 2016

Resurs Holding delårsrapport jan—mar 2016

Inbjudan till Resurs presentation av delårsrapport för första kvartalet 2016

April 2016

Erbjudandepriset för Resurs börsintroduktion fastställt till 55 kronor per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Resurs Holding AB offentliggör prospekt och prisintervall i erbjudandet i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Resurs Holding AB planerar börsnotering på Nasdaq Stockholm

Kommuniké från 2016 års årsstämma i Resurs Holding och Resurs Bank

Februari 2016

Resurs Holding – bokslutskommuniké jan-dec 2015

Januari 2016

Synsam väljer Resurs för kundfinansiering i Norden