Pressmeddelanden

Oktober 2020

Inbjudan till presentation av Resurs Holdings delårsrapport för det tredje kvartalet 2020

September 2020

Resurs Holdings valberedning utsedd

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating

Resurs blir först ut som partner till Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom

Augusti 2020

Resurs Bank medges ej avräkning med ca 31 MSEK för omvärderingseffekter avseende IFRS 9 i Norge till följd av fusion av yA Bank AS

Resurs förstärker koncernledningen – med fokus på kundupplevelse och tillväxt

Juli 2020

Resurs Holding Delårsrapport januari—juni 2020

Inbjudan till presentation av Resurs Holdings delårsrapport för det andra kvartalet 2020

Juni 2020

Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2020

Ny VD på plats hos Resurs – Nils Carlsson har fokus på fortsatt tillväxt, datadriven innovation och kundupplevelse

Maj 2020

Resurs Holding vinner priset Årets nykomling inom Employer Branding vid Universum Awards

Kallelse till Årsstämma i Resurs Holding

April 2020

Resurs Holding delårsrapport januari—mars 2020

Årsstämma den 17 juni 2020

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank gör en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av Covid-19 och i enlighet med IFRS 9

Inbjudan till presentation av Resurs Holdings delårsrapport för det första kvartalet 2020

NCR bekräftar kreditratingbetyg BBB- för Resurs Bank

Mars 2020

Resurs Holding skjuter upp årsstämman samt ger information med anledning av Corona

Ny koncernchef i Resurs Holding

Resurs Holding publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2019

Valberedningens förslag till styrelse i Resurs Holding

Februari 2020

Resurs Bank har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2019

Januari 2020

Inbjudan till Resurs Holdings presentation avseende bokslutskommunikén för 2019