Revisorer

Ernst & Young AB (Jakobsbergsgatan 24, 111 44 Stockholm), är bolagets revisor sedan 2013, med Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor.

Niklas Paulsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige samt licensierad revisor för finansiella bolag.