Resurs slutför avvecklingen av den engelska försäkringsverksamheten

Resurs Holding har i de tre senaste delårsrapporterna meddelat att den engelska försäkringsverksamheten inom segmentet Insurance är under avveckling, vilket påverkat utvecklingen inom segmentet negativt under året.

Sedan den 31 oktober är affären slutligt avvecklad och de återstående avvecklingskostnaderna har nu beräknats och förväntas uppgå till ca 30 Mkr. Avvecklingskostnaderna kommer att belasta resultatet i kvartal 4, 2016 som en engångspost

I och med att vi nu har avslutat vår olönsamma engelska försäkringsverksamhet går vårt Insurance-segment in i 2017 med förstärkta förutsättningar, säger Kenneth Nilsson, VD för Resurs Holding.

Mer information: 

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av tredje kvartalet 2016 uppgick antalet anställda till cirka 720 personer och låneportföljen till cirka 20,6 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.