Huvudkontor Resurs Holding

Resurs i korthet

Resurs Holding, som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank AB och Solid Försäkring AB, är ledande inom konsumentkreditmarknaden i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Vid utgången av 2017 uppgick låneboken till 24,1 miljarder kronor.

Över 5,5 miljoner kunder i Norden

Resurs har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljstödjande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på över 5,5 miljoner kunder i Norden.

3 affärssegment

Resurs är uppdelat i tre affärssegment: Payment Solutions som innefattar retail finance och credit cards, Consumer Loans och Insurance.

763 medarbetare

Antalet heltidsarbetande medarbetare inom koncernen uppgick till 763 (728) per den 31 december 2017. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.

Noterat på Large Cap i Stockholm

I april 2016 noterades Resurs Holding på NASDAQ Stockholm, Large Cap. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Nordisk koncern

Resurs har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Sverige Danmark Finland Norge
Retail Finance
Credit Cards
Consumer Loans
Insurance

Affärssegment

Payment Solutions

Över 5,5 miljoner kunder i kunddatabasen samt en utlåning på 9,4 miljarder kronor.

Payment Solutions består av retail finance och credit cards. Inom retail finance är segmentet den ledande partnern för säljstödjande finansierings-, betal- och lojalitetslösningar till butikskedjor och e-handelsföretag i Norden. Credit cards omfattar Resurs egna kreditkort, där Supreme Card är det mest kända, samt kreditkort där retail finance-partners kan använda sina egna varumärken.

Consumer Loans

14,7 miljarder kronor i privatlån.

Inom Consumer Loans erbjuds konsumenten lån utan säkerhet, så kallat privatlån. Ett privatlån används vanligtvis för att finansiera större inköp, utöka befintliga lån eller för att finansiera allmän konsumtion. Consumer Loans erbjuder även konsolidering av lån som konsumenter har hos andra banker i syfte att minska konsumentens månads- och/eller räntekostnader.

Insurance

Över 2,3 miljoner kunder.

Inom affärssegment Insurance bedrivs sakförsäkringsverksamhet under bolaget Solid Försäkring AB. Fokus ligger på försäkringar av nischkaraktär, med Norden som huvudmarknad. Försäkringsprodukterna är indelade i fyra grupper; produkt, trygghet, motor och resor. Bolaget samarbetar med ledande detaljhandelskedjor inom olika branscher och har cirka 2,3 miljoner kunder i Norden.