Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating (NCR). Resurs Banks kreditbetyg BBB- bekräftas och utsikterna höjs till stabila från negativa då Resurs Bank överträffade NCRs förväntningar med lägre kreditförluster och bättre räntemarginal i det andra kvartalet 2020.

I maj 2019 erhöll Resurs Bank investment grade rating (BBB- med stabila utsikter) av kreditratingbolaget NCR. Utsikterna för kreditbetyget uppdaterades i april 2020 till negativa främst på grund av osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen på de nordiska marknaderna med anledning av Covid-19. Idag höjs utsikterna tillbaka till stabila då Resurs Bank överträffade NCRs förväntningar med lägre kreditförluster och bättre räntemarginal i det andra kvartalet 2020. 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 800 personer och låneboken till 30,9 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.