Resurs Holding undersöker möjligheten att emittera primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital)

Resurs Holding AB (Resurs), ägare till Resurs Bank AB med kreditrating BBB- (NCR), har gett Nordea och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera ett Additional Tier 1 Capital. Instrumentet har en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år och en temporär nedskrivningsstruktur. Transaktionen beräknas ske inom en snar framtid, beroende på marknadsförutsättningarna. Investerarmöten planeras att genomföras den 2 och 3 december.

 

 

Mer information:
Christina Kassberg, CFO & Head of IR, christina.kassberg@resurs.se
 +46 +46 73 640 28 75
Christina Jungvid Ohlsson, IR Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se  +46 70 781 65 58

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 737 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.