Resurs Holding publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2019

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning för Resurs Holding AB (publ) för 2019.

Som en integrerad del av årsredovisningen redovisar Resurs en hållbarhetsrapport i enlighet med Global Reporting Initiative Standards på Core-nivå.

Rapporten är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK) om inte annat anges.

Mer information:

Christina Kassberg, CFO & Head of IR, christina.kassberg@resurs.se +46 42 38 20 00
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se +46 70 781 65 58

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2020 kl. 07.30 CET.

OM RESURS HOLDING

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 750 personer och låneboken till 31,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.