Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2 SEK obligationer. Emissionen kommer att ske inom Resurs Banks existerande MTN-program som har ett totalt rambelopp om 8 miljarder kronor. Transaktionen beräknas, beroende på marknadsförutsättningarna, ske inom en snar framtid.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2018 uppgick antalet anställda till 765 personer och låneboken till 28 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.