Resurs Bank investerar i nyetablerade Kivra Oy

Resurs Bank var bland de första att erbjuda sina kunder i Sverige möjlighet att ta emot postutskick via Kivras digitala brevlåda. Nu stärks partnerskapet genom att Resurs investerar i Kivras nyetablerade joint venture-bolag i Finland.

Digitalisering av tjänster är en viktig del i att skapa en enkel och smidig kundresa. Genom att investera i Kivra Oy ser Resurs en möjlighet att vara delaktiga i att driva digitaliseringen även på den finska marknaden.

 När vi fick erbjudande om att investera i Kivra Oy, valde vi att göra detta för att vi tror på Kivras affärsidé och den utveckling av digitala tjänster som de driver. Vi ser positivt på att investera i den här typen av bolag som stärker vårt affärsmässiga erbjudande, samtidigt som vi kan vara med och driva digitaliseringen på en ny marknad, säger Erik Frick, COO Resurs Bank.

Utöver att digitala tjänster ger en smidig kundupplevelse har de också en positiv påverkan ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. I takt med att de digitala utskicken ökar kan pappersförbrukningen i samhället minska vilket bidrar till en hållbar framtid.

  För oss som gör ett stort antal utskick varje månad är den digitala transformationen en viktig del i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, säger Erik Frick.

För mer information kontakta:

Erik Frick, COO, erik.frick@resurs.se, +46 736612123OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2018 uppgick antalet anställda till 765 personer och låneboken till 28 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.