Resurs Bank erhåller investment grade rating av Nordic Credit Rating (BBB-, stabila utsikter)

Resurs Bank, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding, har idag erhållit en investment grade rating från Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB-, stabila utsikter.

Utöver kapital från aktieägarna finansieras Resurs Banks verksamhet av inlåning från allmänheten, emitterade MTN-obligationer samt värdepapperisering av vissa lånefordringar (ABS-finansiering). Ramen för Resurs Banks MTN-program uppgår till 8 miljarder kronor och per den 31 mars 2019 fanns det 14 utestående emissioner fördelat på nominellt 4 750 MSEK och 1 000 MNOK.

– Vår strategi är att aktivt arbeta med olika finansieringskällor som ger möjlighet att använda den finansieringskälla som är mest lämplig vid var tid och skapar en långsiktigt diversifierad finansiering. Kreditratingen från NCR ger oss bättre förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor, säger Peter Rosén, CFO och Head of IR på Resurs Holding.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resus Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 732 personer och låneboken till 29,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.