Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har emitterat efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor. De efterställda obligationerna emitteras under Resurs Banks existerande MTN-program med ett totalt rambelopp om 8 miljarder kronor och kommer att löpa på 10 år med en rörlig ränta om 3m Stibor + 4,25%. Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med emissionen.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2018 uppgick antalet anställda till 765 personer och låneboken till 28 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.