Presentationsmaterial från Resurs Holdings kapitalmarknadsdag 2018

Idag, den 21 november, genomförde Resurs Holding sin kapitalmarknadsdag i Stockholm. CEO och koncernchef Kenneth Nilsson, CFO Peter Rosén, COO Erik Frick, Managing Director Solid Marcus Tillberg och CCO Anna Nauclér var dagens presentatörer som gav ytterligare inblick i Resurs Holdings verksamhet, strategi och finansiella utveckling.

En webcast av arrangemanget och presentationerna finns på Resurs Holdings hemsida www.resursholding.se.

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +467 36 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,8 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 783 personer och låneboken till 27,5 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.