Payment Solutions

Segmentet Payment Solutions består av retail finance och credit cards. Inom retail finance är Resurs den ledande partnern för säljstödjande finansierings-, betal- och lojalitetslöningar till över 1 200 butikskedjor och e-handelsföretag i Norden.

Credit cards omfattar Resurs egna kreditkort, där Supreme Card är det mest kända, men även kort där retail finance-partners kan lyfta fram sina egna varumärken. Resurs har i dagsläget över 260 000 kreditkortskonton på den nordiska marknaden.

Retail Finance

Resurs är en ledande leverantör av produkter inom betallösningar för butikskedjor och e-handelsföretag i Norden, med över 1 200 retail finance-partners.

Resurs omnikanal-erbjudande inom retail finance erbjuder möjligheter för dess retail finance-partners att erbjuda sina kunder flexibla fakturerings- och betalalternativ både online och i butik, vilket gynnar både retail finance-partners och konsumenter.

Retail finance-lösningar kan till exempel vara till nytta för detaljhandelskedjor genom att vara säljdrivande och medföra en ökad kundlojalitet samtidigt som de kan vara till nytta för konsumenter genom att öka köpkraften och göra vissa inköp mer prisvärda genom flexibla och utökade betalningsperioder.

Credit Cards

Resurs erbjuder kreditkort under sitt flaggskeppsvarumärke, Supreme Card, och erbjuder företagsspecifika kort med vissa retail finance-partners.

Per den 31 December 2015 hade Resurs över 179 000 konton med utgivna kreditkort på den nordiska marknaden, varav cirka 139 500 konton var för Supreme Card-kreditkort, och cirka 39 500 konton var företagsspecifika kreditkort, vilka erbjuder belöningssystem med specifika partners, inklusive bensin- och flygbolag. Till följd av förvärvet av norska yA Bank i det fjärde kvartalet 2015 erhöll Resurs ytterligare cirka 78 000 kreditkortskonton.