Ny ordförande i Resurs Holding till hösten

Resurs Holdings styrelseordförande Jan Samuelson har avböjt omval vid ordinarie årsstämma i april 2019, men kommit överens med valberedningen om att fortsätta i rollen som ordförande fram till den extra bolagsstämma som normalt hålls under hösten.

Jan Samuelson har varit ordförande för Resurs Holding sedan 2012 då Nordic Capital förvärvade majoriteten av aktierna i bolaget. Resurs har sedan dess haft en kraftig tillväxt och är idag ett fyra till fem gånger större bolag.

       Det har varit mycket spännande år i Resurs historia. Först den intensiva tillväxtfasen under Nordics huvudägarskap, följt av börsnoteringen 2016 och sedan dess stabil organisk tillväxt med tvåsiffriga procenttal i såväl lånebok, intäkter som resultat. Resurs fina utveckling under den här perioden är ett resultat av ett stort engagemang och kunnande hos ägare, styrelse, ledning och medarbetare. Det har varit en inspirerande och berikande miljö att vara ordförande i, säger Jan Samuelson.

       Resurs är idag ett välskött och stabilt levererande börsbolag vilket skapar goda förutsättningar för en ny ordförande att ta över rodret samtidigt som det ger mig möjlighet att frigöra tid för andra engagemang, avslutar Samuelson.

       Vi tackar Jan för ett mycket gott arbete, säger valberedningens ordförande Martin Bengtsson och meddelar att arbetet med att rekrytera en ersättare har påbörjats.


Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,8 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 783 personer och låneboken till 27,5 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.