Media

Det är vår policy att förse media och andra intresserade med tydlig och aktuell information för att förbättra förståelsen av den nuvarande och förväntade utvecklingen av Resurskoncernen.

Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den information du söker.

resurs-Petra-Byhmer-contact

Petra Byhmer

PR Manager
Telefon: +46 705 680 148
E-postadress: petra.byhmer@resurs.se