Koncernledning

Koncernledningens aktieinnehav i Resurs Holding AB anges per den 17 mars 2020. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen

Kenneth-Nilsson-Resurs-2019

​Kenneth Nilsson

CEO och koncernchef sedan 2012.

Född: 1962.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomi- och marknadsföringsstudier, Tidigare VD för Solid Försäkringsaktiebolag.

Andra pågående uppdrag: VD för Resurs Bank.

Innehav i Resurs Holding AB: 500 000 aktier. 1 365 979 teckningsoptioner.

Christina Kassberg, Interim CFO och Head of IR

Christina Kassberg

Interim CFO och Head of IR

Född: 1968

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie kandidatexamen vid Stockholm Universitet. Tidigare CFO Addtech (publ.), CFO Stim, EVP Finance and Administration Medivir (publ.), controller Medivir (publ.), revisor Öhrling PricewaterhouseCoopers.

Andra pågående uppdrag: VD KCK Management Consulting AB

Innehav i Resurs Holding AB: 12 100 aktier.

resurs-Eva-Brike-people

Eva Brike

Chief Human Resources Officer (CHRO) sedan 2017.

Född: 1968

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i Personal och Arbetslivsfrågor vid Lunds Universitet. Tidigare Senior Vice President Human Resources på Rosti Group och HR Director på Air Liquide Norden, BRIO Group och Ericsson Mobile Platforms

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Dacke Industri AB och Dacke Industri Holding AB

Innehav i Resurs Holding AB: 0 aktier. 227 663 teckningsoptioner.

resurs-Erik-Frick-people

​Erik Frick

Chief Operating Officer och vice VD för Resurs Bank sedan 2018

Född: 1982.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi, Växjö universitet och civilekonomexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Tidigare Head of Group CRM and Project management på CDON Group samt Sales Manager på CDON AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kivra Oy. Styrelsesuppleant i Resurs Norden AB och Resurs Förvaltning Norden AB.

Innehav i Resurs Holding AB: 75 485 aktier. 227 663 teckningsoptioner.

resurs-Anette-Konar-Riple-people

Anette Konar Riple

Chief Marketing Officer (CMO) sedan 2017.

Född: 1975

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Juristexamen, Lunds universitet samt Master of International Relations, SAIS John Hopkins University. Tidigare Affärsområdeschef och Marknadsdirektör på Euroflorist, Brand Manager på Procter & Gamble och PR-konsult på Kreab.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 0 aktier. 81 958 teckningsoptioner.

resurs-Anna-Naucler-people

Anna Nauclér

Chief Commercial Officer sedan 2018 och vice VD för Resurs Bank sedan 2018.

Född: 1977.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms Universitet. Tidigare Sales Manager och Country Manager på Unilever Food Solutions, BI-konsult på Know IT, Ekonomichef på Innograte.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Out of Home.

Innehav i Resurs Holding AB: 0 aktier. 145 704 teckningsoptioner.

resurs-Sebastian-Green-people

Sebastian Green

Chief Information Officer (CIO) sedan 2018

Född: 1973

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier i systemvetenskap, Lunds universitet och University of Sheffield. Tidigare CIO & Utvecklingschef på Bergendahls Food, IT konsult på Capgemini och NCR Teradata samt Ikea.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 0 aktier. 0 teckningsoptioner.