Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2018

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade att en kontantutdelning om 1,65 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna med tisdag den 9 oktober 2018 som avstämningsdag. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske fredag den 12 oktober 2018.

Mer information

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,7 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 819 personer och låneboken till 26,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.