Kalender

Tyst period – Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018

Tisdagen den 5 februari klockan 07.30 publiceras Resurs bokslutskommuniké för 2018. Resurs CEO Kenneth Nilsson, CFO Peter Rosén och CIO Sebastian Green håller en presentation kl 09.00.

Årsredovisning 2018

Tyst period – Delårsrapport för perioden januari-mars 2019

Delårsrapport för perioden januari-mars 2019

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen 25 april 2019 klockan 10.30 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.00....

Tyst period – Delårsrapport för perioden januari-juni 2019

Delårsrapport för perioden januari-juni 2019

Tyst period – Delårsrapport för perioden januari-september 2019

Delårsrapport för perioden januari-september 2019