Kalender

Tyst period – Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018

Tisdagen den 5 februari klockan 07.30 publiceras Resurs bokslutskommuniké för 2018. Resurs CEO Kenneth Nilsson, CFO Peter Rosén och CIO Sebastian Green håller en presentation kl 09.00.

Årsredovisning 2018

Tyst period – Delårsrapport för perioden januari-mars 2019

Delårsrapport för perioden januari-mars 2019

Onsdagen den 24 april klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det första kvartalet 2019. Klockan 9.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där CFO Peter Rosén presenterar rapporten. Efter...

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen 25 april 2019 klockan 10.30 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.00....

Tyst period – Delårsrapport för perioden januari-juni 2019

Delårsrapport för perioden januari-juni 2019

Tisdagen den 23 juli klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det andra kvartalet 2019. Klockan 9.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där CFO Peter Rosén presenterar rapporten. Efte...

Tyst period – Delårsrapport för perioden januari-september 2019

Delårsrapport för perioden januari-september 2019

Tisdagen den 29 oktober klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det tredje kvartalet 2019. Resurs CEO Kenneth Nilsson och CFO Peter Rosén håller en presentation kl 09.00. Efter presentationen följer en ...