Kalender

Tyst period – Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Tisdagen den 6 februari klockan 07.30 publiceras Resurs bokslutskommuniké för 2017. Resurs CEO Kenneth Nilsson och CFO Peter Rosén håller en presentation kl 09.00. Efter presentationen följer en f...

Årsredovisning 2017

Tyst period – Q1 2018

Delårsrapport Q1 2018

Onsdagen den 25 april klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det första kvartalet 2018. Klockan 9.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där CEO Kenneth Nilsson och CFO Peter Rosé...

Årsstämma 2018

Resurs Holdings årsstämma 2018 kommer att äga rum den 27 april 2018 klockan 11.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, i Helsingborg.

Tyst period – Q2 2018

Delårsrapport Q2 2018

Tisdagen den 24 juli klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det andra kvartalet 2018. Klockan 9.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där CFO Peter Rosén presenterar rapporten. Efte...

Extra bolagsstämma 2018

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 5 oktober 2018 klockan 15.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

Tyst period – Q3 2018

Delårsrapport Q3 2018

Tisdagen den 6 november klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det tredje kvartalet 2018. Resurs CEO Kenneth Nilsson, COO Erik Frick och CFO Peter Rosén håller en presentation kl 09.00. Efter presentationen fö...

Kapitalmarknadsdag 2018

Resurs Holding bjuder in analytiker, investerare och media till företagets kapitalmarknadsdag som kommer att hållas i Stockholm onsdagen den 21 november 2018