Kalender

Bokslutskommuniké 2016

Resurs kommer att publicera sin bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2016 tisdagen den 7 februari 2017 kl 08:00 svensk tid. Resurs VD Kenneth Nilsson och CFO Peter Rosén håller en presentation på e...

Årsredovisning 2016

Årsredovisningen för 2016 kommer att publiceras den 5 april 2017.

Årsstämma 2017

Resurs Holdings årsstämma 2017 kommer att äga rum på Dunkers Kulturhus i Helsingborg den 28 april 2017, kl. 13.30.

Delårsrapport Q1 2017

Den 9 maj klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det första kvartalet 2017. Klockan 9.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där CFO Peter Rosén presenterar rapporten. Efter prese...

Tyst period – Q2 2017

Delårsrapport Q2 2017

Tisdagen den 8 augusti klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det andra kvartalet 2017. Klockan 9.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där CEO Kenneth Nilsson och CFO Peter Ros...

Tyst period – Q3 2017

Extra bolagsstämma 2017

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredag den 27 oktober 2017 klockan 10.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

Delårsrapport Q3 2017

Tisdagen den 31 oktober klockan 07.30 publiceras Resurs rapport för det tredje kvartalet 2017. Resurs CEO Kenneth Nilsson och CFO Peter Rosén håller en presentation kl 09.00. Efter presentationen följer en ...

Kapitalmarknadsdag 2017

Resurs Holding har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media att delta i vår kapitalmarknadsdag i Stockholm den 27 november 2017.