Kalender

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommunikén för perioden januari – december 2015 kommer att publiceras den 17 februari 2016.

Årsredovisning 2015

Årsredovisningen för perioden januari – december 2015 kommer att publiceras den 4 april 2016.

Delårsrapport Q1 2016

Resurs kommer att publicera sin delårsrapport för första kvartalet 2016 tisdagen den 10 maj 2016 kl 08:00 svensk tid. Resurs VD Kenneth Nilsson och CFO Peter Rosén håller en presentation på engelska kl 12...

Tyst period börjar – Q2 2016

Resurs Holding tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport Q2 2016

Resurs Holding AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari – juni 2016 den 9 augusti 2016.

Delårsrapport Q3 2016

Resurs Holding AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari – september 2016 den 8 november 2016.