Investor Relations

Det är vår policy att förse investerare, analytiker och andra intresserade med tydlig och aktuell finansiell information för att förbättra förståelsen av den nuvarande och förväntade utvecklingen av Resurskoncernen.

Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den information du söker.

Jonas Olin, CFO & Head of IR, vice VD Resurs Holding

Jonas Olin

CFO & Head of IR, vice VD Resurs Holding
Telefon: +46 76 698 41 76
E-postadress: Jonas.Olin@resurs.se
resurs-Sofie-Tarring-contact

Sofie Tarring Lindell

IR-Officer
Telefon: +46 736 44 33 95