Investor Relations

Det är vår policy att förse investerare, analytiker och andra intresserade med tydlig och aktuell finansiell information för att förbättra förståelsen av den nuvarande och förväntade utvecklingen av Resurskoncernen.

Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den information du söker.

Christina Kassberg, Interim CFO och Head of IR

Christina Kassberg

CFO & Head of IR
Telefon: +46 42 38 20 00
resurs-christina-jungvid-ohlsson-people

Christina Jungvid Ohlsson

IR-Officer
Telefon: +46 707 816558