Insurance

Inom segmentet Insurance bedrivs sakförsäkringsverksamhet under varumärket Solid Försäkring. Fokus ligger på försäkringar av nischkaraktär, med Norden som huvudmarknad.

Försäkringsprodukterna är indelade i olika grupper; Resor, Trygghet, Vägassistans/bilgaranti och Produkt. Bolaget samarbetar med ledande detaljhandelskedjor inom olika branscher och har över 2,3 miljoner kunder.

Resurs försäkringsdotterbolag, Solid, driver Resurs försäkringsverksamhet. Solid är verksamt i Norden och till en viss del i Storbritannien, Schweiz och vissa andra europeiska länder. Solid tillhandahåller försäkringstjänster till mer än 2,3 miljoner kunder i Norden.

Solid genererar intäkter genom försäkringspremier i nischade försäkringsavtal inom de fyra huvudsakliga affärsområdena. Solid fokuserar på riktade försäkringsavtal och många av dess produkter är nära sammanlänkade med retail-transaktioner, detaljhandelsföretag samt för detaljhandeln i stort. Det finns därför betydande möjligheter att erbjuda försäkringar till befintliga kunder som härrör från Resurs verksamhet inom detaljhandeln och från Resurs nära relationer med retail finance-partners i Norden.