Insurance

Inom Insurance bedrivs sakförsäkringsverksamhet genom bolaget Solid Försäkring AB.

Fokus ligger på försäkringar av nischkaraktär med Norden som huvudmarknad. Sakförsäkringsverksamheten är indelad i fyra grupper; produkt, trygghet, motor och resor. Bolaget samarbetar med ledande detaljhandelskedjor inom olika branscher och har cirka 2,3 miljoner kunder i Norden.