Inbjudan till Resurs presentation avseende bokslutskommunikén för 2018

Tisdagen den 5 februari klockan 07.30 publiceras Resurs bokslutskommuniké för 2018. Resurs CEO Kenneth Nilsson, CFO Peter Rosén och CIO Sebastian Green håller en presentation kl 09.00. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen hålls på IVA Wenströmsalen, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Kaffe och bulle serveras från kl 08.45. Anmäl ditt deltagande i förväg via nedan länk:

https://financialhearings.com/event/11658

Presentationen sker på svenska och går att följa på webben eller via telefon. Presentationen kommer även att tolkas till engelska och går även den att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer.

Sverige +46856642707
Storbritannien +443333009264

Du kan följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:

Svenska: https://tv.streamfabriken.com/sv-resurs-holding-q4-2018
Engelska: https://tv.streamfabriken.com/en-resurs-holding-q4-2018

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Resurs webbsida www.resursholding.com.

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

Mer information:

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,8 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 783 personer och låneboken till 27,5 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.