Bildbank

Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Kenneth Nilsson, VD och koncernchef
Eva Brike, HR Director
Eva Brike, HR Director
Erik Frick, Chief Operating Officer och vice VD för Resurs Bank
Erik Frick, Chief Operating Officer och vice VD för Resurs Bank
Anette Konar Riple, Chief Marketing Officer
Anette Konar Riple, Chief Marketing Officer
Anna Naucler, Chief Commercial Officer och vice VD
Anna Naucler, Chief Commercial Officer och vice VD
Sebastian Green, Chief Information Officer (CIO) sedan 2018
Sebastian Green, Chief Information Officer (CIO) sedan 2018