Hållbarhetsmål

För våra fokusområden inom hållbarhet har vi definierat och kopplat mål som mäts varje år. Hållbarhetsmålen är en del av Resurs hållbarhetsstrategi och följs upp och rapporteras regelbundet.

Ansvarsfull kreditgivning

Mål
Andel av betalningsuppgörelser som betalas av kunden ska vara 60% eller högre

Resultat 2019
Andel av betalningsuppgörelser som betalades av kunden var 63%

Anti korruption

Mål
Vid årets slut ska minst 90 % av bankens anställda genomfört en online-utbildning om antikorruption med fokus på penningtvätt och bekämpning av mutor.

Resultat 2019
78,5 % av medarbetarna genomförde utbildningen

Mål
Vid årets slut ska minst 90 % av alla medarbetare ha genomfört online-utbildningen i uppförandekoden

Resultat 2019
87% av medarbetarna genomförde utbildningen

Kundintegritet

Mål
Vid årets slut ska minst 90% av alla medarbetare ha genomfört online-utbildningen om GDPR

Resultat 2019
91% av medarbetarna genomförde utbildningen

Miljö

Mål
Vid årets slut ska minst 90% av alla medarbetare i Sverige ha genomfört vår miljöutbildning.

Resultat 2019
89% av medarbetarna i Sverige genomförde miljöutbildningen.

Mål
Minska antal utskick.
Andel digitala utskick 60% 2019. 65% 2020

Resultat 2019
57% av alla utskick i Norden gick via digitala kanaler. Utskicken avser Resurs Bank Norden och inkluderar all avisering som görs från bankens kontosystem.

Mål
Minimera miljöpåverkan vid möten och tjänsteresor.
Sänkt totala CO2 utsläpp för tjänsteresor, hotellnätter och tjänstebilar med 10% under 2020.

Mångfald och jämställdhet

Mål
Fördelning manliga/kvinnliga chefer inom intervallet 40/60%

Resultat 2019
Andelen kvinnliga chefer 43%

Mål
Fördelning manliga/kvinnliga medarbetare inom intervallet 40/60%

Resultat 2019
Andelen kvinnliga medarbetare 55%

Medarbetare

Mål
Frisknärvaro 96%

Resultat 2019
För 2019 var utfallet för frisknärvaron i koncernen 95%.

Socialt ansvarstagande

Mål
Minst 20 medarbetare per år som är engagerade i volontärsarbetet i Sverige

Resultat 2019
57 volontärer