Fyra skäl att investera i Resurs Holding

1. Stark affärsmodell med nordiskt fokus och ursprung i retail

Resurs etablerades av detaljhandlare för detaljhandlare. Affärsmodellen är därför baserad på erfarenheter från detaljhandeln och Resurs grundare insåg de fördelar som retail finance-lösningar och flexibel betalning kan ha för att öka kunders köpkraft och konsumtion, attrahera kunder till butiker samt stärka kundlojaliteten. Sedan lanseringen av bolagets retail finance-lösning under 1980-talet har Resurs kontinuerligt förfinat sitt erbjudande inom retail finance och blivit den största oberoende aktören inom retail finance i Norden.

Resurs har i dag över fem miljoner kunder i sin kunddatabas och huvuddelen av dessa kommer från retail finance. Den stora kunddatabasen ger möjlighet till korsförsäljning av övriga erbjudanden så som kreditkort, privatlån och försäkringar. Resurs har historiskt visat en stark tillväxt, drivet av en ökad bas av retail finance-partners, introduktion av nya produkter, geografisk expansion och ett antal viktiga förvärv.

2. Kontinuerliga innovationer

Innovationer spelar en nyckelroll i Resurs konkurrenskraft. Koncernen utökar kontinuerligt sin produktportfölj med nya produkter och tjänster, vilka stödjer våra retail finance partners affär. Exempelvis var Resurs under 1980-talet först i Sverige med konceptet ”räntefritt” inom retail finance-lösningar och var ett av de första bolagen i Sverige som utfärdade kreditkort med bonus- och lojalitets­program. Under 1993 kompletterade Resurs sitt retail finance­-erbjudande med produkt­försäkring genom Solid.

Under senare år har omni-kanal-erbjudandet, som möjliggör för våra lösningar i flera kanaler, aktivt implementerats av retail finance-partners. Under 2016 lanserade Resurs bland annat betalapplikationen Loyo Pay, en utveckling av den mobila plattformen Loyo, samt digitaliserat ansökningsprocessen i offline-butiker och lanserat kontaktlösa kort.

3. God lönsam tillväxt

Resurs stabila avkastning drivs av koncernens utbud av små och medelstora krediter med relativt korta löptider, låga kundanskaffningskostnader samt effektiv marknadsföring. Små och medelstora krediter med korta löptider erbjuder en attraktiv prissättning och innebär en lägre risk. Inlåning från allmänheten representerar Resurs huvudsakliga finansieringskälla, denna finansiering kompletteras med annan finansiering som MTN och ABS. Detta för att få en diversifierad finansiering som matchar verksamhetens behov på sikt.

Resurs har historiskt visat stark tillväxt, drivet av en ökad bas av retail finance-partners, nya produkter, geografisk expansion och strategiska förvärv. Retail finance-verksamheten har genererat ett stadigt inflöde av nya kunder, vilket bidragit till tillväxten av Resurs kundbas, som vuxit från en halv miljon kunder 2001 till fem miljoner idag. Resurs har fram­gångs­rikt utvecklat och expanderat sin låneportfölj under de senaste 30 åren, vilket varit den största bidragande orsaken till tillväxten av totala rörelseintäkter. Under 2016 ökade utlåningen till allmänheten med 17 procent och passerade för första gången 20 miljarder kronor. Totalt uppgick utlåningen till 21,2 miljarder kronor. Samtidigt ökade Resurs sin lönsam­het och kapitalavkastningen (RoTE) uppgick till 27 procent under 2016.

4. Attraktiv direktavkastning

Enligt utdelningspolicyn antagen av styrelsen kommer Resurs dela ut minst 50 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten på medellång sikt. Om Resurs, till följd av sin vinst och utdelningspolicy genererar ett väsentligt överskott, avser Resurs att använda detta överskott till att antingen finansiera en högre organisk tillväxt och/eller framtida förvärv, alternativt att överföra överskott till dess aktie­ägare genom utdelning. För 2016 föreslår Resurs styrelse en utdelning om 3:00 kronor per aktie, vilket motsvarar 66 procent av årets nettovinst.