Förstärkt kapitalmål för Resurs Holding

Resurs Holding AB (publ), har idag beslutat att förstärka det finansiella kapitalmålet för Total kapitalrelation. Förstärkningen möter väl de ökade regulatoriska buffertkraven som genomförts under andra halvåret 2019 och som justeras ytterligare vid årsskiftet.

Mot bakgrund därav har Resurs Holdings styrelse idag beslutat att justera Resurs Holdings finansiella mål vad gäller Total kapitalrelation.

  • Total kapitalrelation höjs från över 14 procent till över 15 procent

Resurs Holdings övriga finansiella mål på medellång sikt kvarstår oförändrade. De finansiella målen i sin helhet återfinns på Resurs Holdings hemsida www.resursholding.se

 

 

Mer information:
Christina Kassberg, CFO & Head of IR, christina.kassberg@resurs.se +46 42 38 20 00
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer,
christina.jungvidohlsson@resurs.se
+46 70 781 65 58

 

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 737 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.