Finansiella rapporter

  Rapport Nyckeltal* Finansiell data Presentation Webbsändning MP3 Online edition Övrigt
28 april 2020 Delårsrapport januari - mars 2020
17 mars 2020 Årsredovisning 2019
4 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019
29 oktober 2019 Delårsrapport januari - september 2019
23 juli 2019 Delårsrapport januari - juni 2019

* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.