Finansiella rapporter

  Rapport Nyckeltal* Finansiell data Presentation Webbsändning MP3 Online edition Övrigt
24 april 2019 Delårsrapport januari - mars 2019
19 mars 2019 Årsredovisning 2018
5 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018
6 november 2018 Delårsrapport januari - september 2018
24 juli 2018 Delårsrapport januari - juni 2018

* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.