Finansiella rapporter

  Rapport Nyckeltal* Finansiell data Presentation Webbsändning MP3 Online edition Övrigt
25 april 2018 Delårsrapport januari - mars 2018
20 mars 2018 Årsredovisning 2017
6 februari 2018 Bokslutskommuniké januari - december 2017
31 oktober 2017 Delårsrapport januari - september 2017
8 augusti 2017 Delårsrapport januari - juni 2017
9 maj 2017 Delårsrapport januari - mars 2017

* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.