Finansiella rapporter

  Rapport Nyckeltal* Finansiell data Presentation Webbsändning MP3 Online edition Övrigt
5 april 2017 Årsredovisning 2016
7 februari 2017 Bokslutskommuniké januari - december 2016
8 november 2016 Delårsrapport januari - september 2016
9 augusti 2016 Delårsrapport januari - juni 2016
10 maj 2016 Delårsrapport januari - mars 2016

* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.