Finansiella rapporter

  Rapport Nyckeltal* Finansiell data Presentation Webbsändning MP3 Online edition Övrigt
4 april 2016 Årsredovisning 2015
17 februari 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2015
25 november 2015 Delårsrapport januari - september 2015

* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.