Finansiella rapporter

  Rapport Nyckeltal* Finansiell data Presentation Webbsändning MP3 Online edition Övrigt
17 mars 2020 Årsredovisning 2019
19 mars 2019 Årsredovisning 2018
20 mars 2018 Årsredovisning 2017
5 april 2017 Årsredovisning 2016
4 april 2016 Årsredovisning 2015
16 juni 2015 Årsredovisning 2014

* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.