Finansiella rapporter

  Rapport Nyckeltal* Finansiell data Presentation Webbsändning MP3 Online edition Övrigt
21 juli 2020 Delårsrapport januari - juni 2020
28 april 2020 Delårsrapport januari - mars 2020
17 mars 2020 Årsredovisning 2019
4 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019
29 oktober 2019 Delårsrapport januari - september 2019
23 juli 2019 Delårsrapport januari - juni 2019
24 april 2019 Delårsrapport januari - mars 2019
19 mars 2019 Årsredovisning 2018
5 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018
6 november 2018 Delårsrapport januari - september 2018
24 juli 2018 Delårsrapport januari - juni 2018
25 april 2018 Delårsrapport januari - mars 2018
20 mars 2018 Årsredovisning 2017
6 februari 2018 Bokslutskommuniké januari - december 2017
31 oktober 2017 Delårsrapport januari - september 2017
8 augusti 2017 Delårsrapport januari - juni 2017
9 maj 2017 Delårsrapport januari - mars 2017
5 april 2017 Årsredovisning 2016
7 februari 2017 Bokslutskommuniké januari - december 2016
8 november 2016 Delårsrapport januari - september 2016
9 augusti 2016 Delårsrapport januari - juni 2016
10 maj 2016 Delårsrapport januari - mars 2016
4 april 2016 Årsredovisning 2015
17 februari 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2015
25 november 2015 Delårsrapport januari - september 2015
16 juni 2015 Årsredovisning 2014

* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.