Finansiell data

Segment            
Payment Solutions Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Utlåning till allmänheten vid periodslut 11 146 10 707 10 508 10 185 10 045 9 511
Rörelseintäkter 380 373 374 361 354 337
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 341 324 323 331 305 280
Riskjusterad NBI marginal, % 12,5% 12,2% 12,5% 13,1% 12,5% 11,9%
NBI Marginal, % 13,9% 14,1% 14,4% 14,3% 14,5% 14,3%
Kreditförlustnivå, % 1,4% 1,8% 1,9% 1,2% 2,0% 2,4%
           
Consumer Loans Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Utlåning till allmänheten vid periodslut 19 176 18 475 17 449 17 285 16 581 15 623
Rörelseintäkter 485 470 478 478 474 434
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 376 364 388 369 395 363
Riskjusterad NBI marginal, % 8,0% 8,1% 8,9% 8,7% 9,8% 9,7%
NBI Marginal, % 10,3% 10,5% 11,0% 11,3% 11,8% 11,6%
Kreditförlustnivå, % 2,3% 2,4% 2,1% 2,6% 1,9% 1,9%
           
Insurance Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Premieintäkter 219 215 213 210 205 200
Rörelseintäkter 54 59 37 50 48 43
Tekniskt resultat 22 23 27 21 19 21
Rörelseresultat 29 32 13 27 23 20
Totalkostnadsprocent, % 90,6% 90,1% 88,9% 90,6% 91,3% 90,3%
             
             
MSEK om ej annat anges