Finansiell data

Segment            
Payment Solutions Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Utlåning till allmänheten vid periodslut 11 408 11 146 10 707 10 508 10 185 10 045
Rörelseintäkter 380 380 373 374 361 354
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 347 341 324 323 331 305
Riskjusterad NBI marginal, % 12,3% 12,5% 12,2% 12,5% 13,1% 12,5%
NBI Marginal, % 13,5% 13,9% 14,1% 14,4% 14,3% 14,5%
Kreditförlustnivå, % 1,2% 1,4% 1,8% 1,9% 1,2% 2,0%
           
Consumer Loans Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Utlåning till allmänheten vid periodslut 19 717 19 176 18 475 17 449 17 285 16 581
Rörelseintäkter 498 485 470 478 478 474
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 375 376 364 388 369 395
Riskjusterad NBI marginal, % 7,7% 8,0% 8,1% 8,9% 8,7% 9,8%
NBI Marginal, % 10,3% 10,3% 10,5% 11,0% 11,3% 11,8%
Kreditförlustnivå, % 2,5% 2,3% 2,4% 2,1% 2,6% 1,9%
           
Insurance Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Premieintäkter 232 219 215 213 210 205
Rörelseintäkter 52 54 59 37 50 48
Tekniskt resultat 24 22 23 27 21 19
Rörelseresultat 28 29 32 13 27 23
Totalkostnadsprocent, % 90,2% 90,6% 90,1% 88,9% 90,6% 91,3%
             
             
MSEK om ej annat anges