Finansiell data

Segment            
Payment Solutions Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Utlåning till allmänheten vid periodslut 10 185 10 045 9 511 9 419 9 052 8 816
Rörelseintäkter 361 354 337 331 315 315
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 331 305 280 289 273 281
Riskjusterad NBI marginal, % 13,1% 12,5% 11,9% 12,5% 12,2% 12,8%
NBI Marginal, % 14,3% 14,5% 14,3% 14,4% 14,1% 14,4%
Kreditförlustnivå, % 1,2% 2,0% 2,4% 1,8% 1,9% 1,5%
             
Consumer Loans Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Utlåning till allmänheten vid periodslut 17 285 16 581 15 623 14 650 14 166 13 495
Rörelseintäkter 478 474 434 436 417 408
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 369 395 363 366 360 344
Riskjusterad NBI marginal, % 8,7% 9,8% 9,7% 10,2% 10,4% 10,4%
NBI Marginal, % 11,3% 11,8% 11,6% 12,1% 12,1% 12,3%
Kreditförlustnivå, % 2,6% 1,9% 1,9% 1,9% 1,7% 1,9%
             
Insurance Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Premieintäkter 210 205 200 195 203 192
Rörelseintäkter 50 48 43 42 39 46
Tekniskt resultat 21 19 21 24 19 16
Rörelseresultat 27 23 20 20 19 21
Totalkostnadsprocent, % 90,6% 91,3% 90,3% 89,7% 91,5% 92,6%
             
             
MSEK om ej annat anges