Finansiell data

Segment            
Payment Solutions Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Utlåning till allmänheten vid periodslut 10 508 10 185 10 045 9 511 9 419 9 052
Rörelseintäkter 374 361 354 337 331 315
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 323 331 305 280 289 273
Riskjusterad NBI marginal, % 12,5% 13,1% 12,5% 11,9% 12,5% 12,2%
NBI Marginal, % 14,4% 14,3% 14,5% 14,3% 14,4% 14,1%
Kreditförlustnivå, % 1,9% 1,2% 2,0% 2,4% 1,8% 1,9%
             
Consumer Loans Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Utlåning till allmänheten vid periodslut 17 449 17 285 16 581 15 623 14 650 14 166
Rörelseintäkter 478 478 474 434 436 417
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 388 369 395 363 366 360
Riskjusterad NBI marginal, % 8,9% 8,7% 9,8% 9,7% 10,2% 10,4%
NBI Marginal, % 11,0% 11,3% 11,8% 11,6% 12,1% 12,1%
Kreditförlustnivå, % 2,1% 2,6% 1,9% 1,9% 1,9% 1,7%
             
Insurance Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Premieintäkter 213 210 205 200 195 203
Rörelseintäkter 37 50 48 43 42 39
Tekniskt resultat 27 21 19 21 24 19
Rörelseresultat 13 27 23 20 20 19
Totalkostnadsprocent, % 88,9% 90,6% 91,3% 90,3% 89,7% 91,5%
             
             
MSEK om ej annat anges