Finansiell data

Segment            
Payment Solutions Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017
Utlåning till allmänheten vid periodslut 10 707 10 508 10 185 10 045 9 511 9 419
Rörelseintäkter 373 374 361 354 337 331
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 324 323 331 305 280 289
Riskjusterad NBI marginal, % 12,2% 12,5% 13,1% 12,5% 11,9% 12,5%
NBI Marginal, % 14,1% 14,4% 14,3% 14,5% 14,3% 14,4%
Kreditförlustnivå, % 1,8% 1,9% 1,2% 2,0% 2,4% 1,8%
             
Consumer Loans Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017
Utlåning till allmänheten vid periodslut 18 475 17 449 17 285 16 581 15 623 14 650
Rörelseintäkter 470 478 478 474 434 436
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 364 388 369 395 363 366
Riskjusterad NBI marginal, % 8,1% 8,9% 8,7% 9,8% 9,7% 10,2%
NBI Marginal, % 10,5% 11,0% 11,3% 11,8% 11,6% 12,1%
Kreditförlustnivå, % 2,4% 2,1% 2,6% 1,9% 1,9% 1,9%
             
Insurance Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017
Premieintäkter 215 213 210 205 200 195
Rörelseintäkter 59 37 50 48 43 42
Tekniskt resultat 23 27 21 19 21 24
Rörelseresultat 32 13 27 23 20 20
Totalkostnadsprocent, % 90,1% 88,9% 90,6% 91,3% 90,3% 89,7%
             
             
MSEK om ej annat anges