Finansiell data

Segment            
Payment Solutions Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Utlåning till allmänheten vid periodslut 10 921 11 148 11 426 11 408 11 146 10 707
Rörelseintäkter 354 378 397 380 380 373
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 285 301 305 347 341 324
Riskjusterad NBI marginal, % 10,3% 10,7% 10,7% 12,3% 12,5% 12,2%
NBI Marginal, % 12,8% 13,4% 13,9% 13,5% 13,9% 14,1%
Kreditförlustnivå, % 2,5% 2,7% 3,2% 1,2% 1,4% 1,8%
           
Consumer Loans Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Utlåning till allmänheten vid periodslut 19 932 19 999 19 919 19 717 19 176 18 475
Rörelseintäkter 512 505 490 498 485 470
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 380 319 371 375 376 364
Riskjusterad NBI marginal, % 7,6% 6,4% 7,5% 7,7% 8,0% 8,1%
NBI Marginal, % 10,3% 10,1% 9,9% 10,3% 10,3% 10,5%
Kreditförlustnivå, % 2,6% 3,7% 2,4% 2,5% 2,3% 2,4%
           
Insurance Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Premieintäkter 227 229 232 232 219 215
Rörelseintäkter 69 17 60 52 54 59
Tekniskt resultat 25 30 35 24 22 23
Rörelseresultat 42 -9 39 28 29 32
Totalkostnadsprocent, % 89,7% 87,7% 87,8% 90,2% 90,6% 90,1%
             
             
MSEK om ej annat anges