Finansiell data

Nyckeltal            
MSEK om ej annat anges Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Rörelseintäkter 932 897 945 925 913 896
Rörelseresultat 369 269 364 416 405 378
Periodens resultat 289 208 289 320 313 294
Periodens resultat, justerat för engångsposter 289 208 289 320 313 294
Resultat per aktie, SEK 1,42 1,02 1,45 1,60 1,56 1,47
Resultat per aktie, justerat för engångsposter, SEK 1,42 1,02 1,45 1,60 1,56 1,47
K/I före kreditförluster, % 38,8% 40,7% 39,2% 38,1% 39,5% 40,6%
K/I före kreditförluster (exkl Insurance), % 38,7% 38,5% 39,5% 37,6% 39,0% 40,1%
Kärnprimärkapitalrelation, % 14% 13,7% 13,6% 13,6% 13,1% 13,1%
Total kapitalrelation, % 17% 16,2% 16,3% 15,5% 15,0% 15,1%
Utlåning till allmänheten 30 853 31 148 31 345 31 125 30 323 29 182
NIM, % 9,4% 9,5% 9,4% 9,5% 9,7% 9,8%
Riskjusterad NBI marginal, % 8,5% 7,9% 8,6% 9,3% 9,6% 9,6%
NBI marginal, % 11,1% 11,3% 11,3% 11,4% 11,6% 11,7%
Kreditförlustnivå, % 2,6% 3,4% 2,7% 2,0% 2,0% 2,2%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), % 21,3% 16,1% 23,3% 27,3% 27,2% 26,1%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, % 21,3% 16,1% 23,3% 27,3% 27,2% 26,1%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen, % 28,8% 20,8% 30,2% 34,8% 34,4% 33,5%