Finansiell data

Nyckeltal            
MSEK om ej annat anges Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Rörelseintäkter 881 868 806 808 769 766
Rörelseresultat 394 374 345 371 364 340
Periodens resultat 306 289 265 289 280 263
Periodens resultat, justerat för engångsposter 306 289 265 289 280 263
Resultat per aktie, SEK 1,53 1,44 1,33 1,45 1,40 1,32
Resultat per aktie, justerat för engångsposter, SEK 1,53 1,44 1,33 1,45 1,40 1,32
K/I före kreditförluster, % 39,5% 42,2% 41,3% 40,0% 39,7% 42,8%
K/I före kreditförluster (exkl Insurance), % 39,2% 41,6% 40,7% 39,4% 39,0% 42,1%
Kärnprimärkapitalrelation, % 13,8% 13,8% 13,5% 13,6% 14,0% 13,3%
Total kapitalrelation, % 15,3% 15,4% 15,3% 15,5% 16,0% 15,3%
Utlåning till allmänheten 27 470 26 626 25 134 24 069 23 218 22 311
NIM, % 10,3% 10,7% 10,3% 10,7% 10,5% 10,9%
Riskjusterad NBI marginal, % 10,2% 10,7% 10,4% 11,0% 11,1% 11,3%
NBI marginal, % 12,3% 12,7% 12,5% 13,0% 12,8% 13,1%
Kreditförlustnivå, % 2,1% 2,0% 2,1% 1,9% 1,8% 1,8%
Avkastning på eget kapital, ex. immateriella tillgångar, % (RoTE) 28,5% 27,5% 25,8% 26,7% 26,5% 24,6%
Avkastning på eget kapital ex. immateriella tillgångar, % (RoTE) exkl. engångsposter 28,5% 27,5% 25,8% 26,7% 26,5% 24,6%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, givet 12,5 procents kärnprimärkapitalrelation och avdragen utdelning från kapitalbasen, (RoTE), %* 34,6% 33,4% 31,3% 32,0% 31,4% 29,6%