Finansiell data

Nyckeltal            
MSEK om ej annat anges Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Rörelseintäkter 925 913 896 883 881 868
Rörelseresultat 416 405 378 375 394 374
Periodens resultat 320 313 294 284 306 289
Periodens resultat, justerat för engångsposter 320 313 294 284 306 289
Resultat per aktie, SEK 1,60 1,56 1,47 1,42 1,53 1,44
Resultat per aktie, justerat för engångsposter, SEK 1,60 1,56 1,47 1,42 1,53 1,44
K/I före kreditförluster, % 38,1% 39,5% 40,6% 41,7% 39,5% 42,2%
K/I före kreditförluster (exkl Insurance), % 37,6% 39,0% 40,1% 40,7% 39,2% 41,6%
Kärnprimärkapitalrelation, % 13,6% 13,1% 13,1% 13,4% 13,8% 13,8%
Total kapitalrelation, % 15,5% 15,0% 15,1% 14,7% 15,3% 15,4%
Utlåning till allmänheten 31 125 30 323 29 182 27 957 27 470 26 626
NIM, % 9,5% 9,7% 9,8% 10,3% 10,3% 10,7%
Riskjusterad NBI marginal, % 9,3% 9,6% 9,6% 10,2% 10,2% 10,7%
NBI marginal, % 11,4% 11,6% 11,7% 12,2% 12,3% 12,7%
Kreditförlustnivå, % 2,0% 2,0% 2,2% 2,0% 2,1% 2,0%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), % 27,3% 27,2% 26,1% 25,8% 28,5% 27,5%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, % 27,3% 27,2% 26,1% 25,8% 28,5% 27,5%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen, % 34,8% 34,4% 33,5% 32,3% 34,6% 33,4%