Finansiell data

Nyckeltal            
MSEK om ej annat anges Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Rörelseintäkter 883 881 868 806 808 769
Rörelseresultat 375 394 374 345 371 364
Periodens resultat 284 306 289 265 289 280
Periodens resultat, justerat för engångsposter 284 306 289 265 289 280
Resultat per aktie, SEK 1,42 1,53 1,44 1,33 1,45 1,40
Resultat per aktie, justerat för engångsposter, SEK 1,42 1,53 1,44 1,33 1,45 1,40
K/I före kreditförluster, % 41,7% 39,5% 42,2% 41,3% 40,0% 39,7%
K/I före kreditförluster (exkl Insurance), % 40,7% 39,2% 41,6% 40,7% 39,4% 39,0%
Kärnprimärkapitalrelation, % 13,4% 13,8% 13,8% 13,5% 13,6% 14,0%
Total kapitalrelation, % 14,7% 15,3% 15,4% 15,3% 15,5% 16,0%
Utlåning till allmänheten 27 957 27 470 26 626 25 134 24 069 23 218
NIM, % 10,3% 10,3% 10,7% 10,3% 10,7% 10,5%
Riskjusterad NBI marginal, % 10,2% 10,2% 10,7% 10,4% 11,0% 11,1%
NBI marginal, % 12,2% 12,3% 12,7% 12,5% 13,0% 12,8%
Kreditförlustnivå, % 2,0% 2,1% 2,0% 2,1% 1,9% 1,8%
Avkastning på eget kapital, ex. immateriella tillgångar, % (RoTE) 25,8% 28,5% 27,5% 25,8% 26,7% 26,5%
Avkastning på eget kapital ex. immateriella tillgångar, % (RoTE) exkl. engångsposter 25,8% 28,5% 27,5% 25,8% 26,7% 26,5%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, givet 11,5 (12,5) procents kärnprimärkapitalrelation och avdragen utdelning från kapitalbasen, (RoTE), %* 32,3% 34,6% 33,4% 31,3% 32,0% 31,4%